Naya Nuki Bowl

 also known as.

Latitude
45.88830N
Longitude
-110.95900W